Đăng ký thẻ hội viên0 Đăng ký thẻ hội viên0 Đăng ký thẻ hội viên0 Đăng ký thẻ hội viên0 Đăng ký thẻ hội viên0

0944 260 555

Dịch vụ

Đăng ký lái thử

Thẻ hội viên

1.  Giới thiệu thẻ Hội viên

Hyundai Membership/ Hội viên Hyundai là tên gọi chính thức của chương trình Khách hành thân thiết dành cho tất cả các khách hàng đang mua và sử dụng xe Hyundai tại HYUNDAI QUẢNG NGÃI.

Hội viên tham dự chương trình sẽ được nhận những quyền lợi và ưu đãi hấp dẫn.

2.  Cách thức mở thẻ Hội viên

-   Cá nhân/Tổ chức sở hữu xe Hyundai đăng ký tham gia chương trình thành công sẽ được cấp tài khoản + thẻ hội viên.

-   Mỗi tài khoản/thẻ hội viên được gắn với duy nhất 01 xe Hyundai. Trường hợp KH có sở hữu nhiều xe thì sẽ được đăng ký và cấp các tài khoản + thẻ hội viên độc lập với nhau.

-   Nhập Mẫu đăng ký tại Đại lý và Cung cấp bản chụp Đăng ký xe và chứng minh nhân dân.

-   Trường hợp chưa có đăng ký xe → cung  cấp bản sao hợp đồng + sổ bảo hành.

-   Hội viên sẽ nhận được thẻ trong vòng từ 10 đến 15 ngày kể từ khi đăng ký thành công hoặc cập nhật hạng Hội viên mới.

-   Các hạng thẻ tại Hyundai Quảng Ngãi:

  • Membership Card Silver
  •                                                                        
  • Membership Card Gold
  •                                                                        
  • Membership Card Platinum
  •                                                                         

3.  Quyền lợi của chủ thẻ

 

                                                                               

4.  Tích lũy và đổi điểm

-   Sau khi Hội viên sử dụng dịch vụ tài khoản hội viên sẽ được tích một số điểm theo tỷ lệ tương ứng gọi là Điểm tích lũy. Điểm tích có hai chức năng:

-   Điểm tích lũy dùng để xét hạng hay gọi là điểm xét hạng. Điểm tích lũy có thời hạn trong mỗi kỳ xét hạng. Sau một kỳ xét hạng hoặc khi KH lên hạng, điểm xét hạng sẽ reset lại từ 0.

-   Điểm tích lũy tiêu dùng để tiêu dùng/ chi trả khi sử dụng dịch vụ của Đại lý ở các lần tiếp theo hay gọi là điểm tiêu dùng. Điểm tiêu dùng không có thời hạn sử dụng.

-   Tỷ lệ tích điểm và đổi điểm:

  • 1 VNĐ  sử dụng dịch vụ = 0.05 điểm tích lũy (cả điểm xét hạng và điểm tiêu dùng

           (*) Giá trị sử dụng dịch vụ không bao gồm các khoản thanh toán được bảo hiểm chi trả.

  • 1 điểm tiêu dùng sẽ đổi được 1 VNĐ để sử dụng chi trả các khoản làm dịch vụ tại Đại lý ở các lần tiếp theo

Ví dụ: 

  • Hội viên làm bảo dưỡng và tự thanh toán 1 triệu VNĐ sẽ tích lũy được 50,000 điểm xét hạng và 50,000 điểm tiêu dùng.
  • Hội viên có thể đổi 50,000 điểm tiêu dùng để khấu trừ 50,000 VNĐ vào số tiền chi trả làm dịch vụ lần sau.

5.  Duy trì và xét lên hạng thẻ

-   Xét lên hạng: Hội viên có thể lên hạng ngay khi đạt được điều kiện lên hạng mới (không cần chờ tới đủ 12 tháng để xét lên hạng)

-   Xét Duy trì hoặc xuống hạng: khi đủ 12 tháng kể từ khi mở thẻ hoặc cập nhật hạng thẻ mới, thẻ hội viên sẽ được xét hạng lại.

                                                                              

Nếu không đáp ứng duy trì hạng hiện tại: xuống hạng liền dưới

 (*) Ghi chú:

-   01 lượt dịch vụ là lượt dịch vụ có phát sinh giá trị (doanh thu) >0 đồng

-   Giá trị sử dụng dịch vụ không bao gồm các khoản thanh toán thông qua bảo hiểm.

-   ​Hội viên cần xuất trình thẻ Hội viên khi sử dụng các quyền lợi Hội viên của mình.

 

Để biết thêm chi tiết về cách thức mở thẻ, và sử dụng thẻ xin vui lòng liên hệ

HOTLINE: 0944 260 555